วิธีคิดค่าใช้จ่าย


วิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ

- ค่าสินค้า+ค่าขนส่งในจีน
ตัวอย่างเช่น : ค่าสินค้าราคา 100 หยวน
ค่าขนส่งในจีน 10 หยวน
เอาราคาสินค้า+ค่าขนส่งในจีน = 110 หยวน
เรทเงิน 5.0 110*5.0
ค่าใช้จ่ายครั้งที่ 1 =550 บาท

- ค่าขนส่งจากจีนมาไทย
ค่าใช้จ่ายครั้งที่ 2
: คิดตามน้ำหนักสินค้า 1 กิโลกรัม = 55 บาท
สินค้าไม่ถึง 1 กิโลกรัม จะคิดเริ่มที่ 1 กิโลกรัม ถ้าเลย 1 กิโลกรัมขึ้นไป คิดตามจริงไม่มีปัดเพิ่ม
: คิดตามขนาดสินค้า 1 คิว = 8000 บาท
เช่น สินค้าขนาด 0.1 คิว น้ำหนักไม่ถึง 15 กิโลกรัม, สินค้าขนาด 0.2 คิว น้ำหนักไม่ถึง 30 กิโลกรัม