แจ้งส่งออกสินค้า

สินค้าส่งจากจีน - ไทย

- ตู้รถ ใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์
- ตู้เรือ ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์

สินค้าส่งจากไทย - จีน

- ตู้รถ ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์